Kom zwemmen bij Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is een lhbti+ zwemvereniging met circa 150 leden, gevestigd in Amsterdam. De vereniging bestaat sinds 1996 en heeft als doel haar leden een platform te bieden om de zwemsport op een zo hoog mogelijk niveau te beoefenen. Tijdens de trainingen staat het optimaliseren van de eigen zwemtechniek en conditie centraal. Upstream neemt deel aan nationale en internationale zwemtoernooien en organiseert ook 2-jaarlijks een eigen toernooi (rond Valentijnsdag). Upstream is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond en neemt deel aan het Landelijk Overleg van homozwemverenigingen. De vereniging is bekend om zowel haar sportieve als haar gezellige karakter. Niet-zwem activiteiten zoals de Nieuwjaarsborrel, het Songfestival-feest, de jaarlijkse barbecue en de maandelijkse borrel dragen hier aan bij.

“We streven naar een hoge kwaliteit en grootse klasse van onze competitieve zwemvereniging door een goede balans van trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten. Onze kracht is onze identiteit, die voortkomt uit ons enthousiasme en past bij een grootstedelijke LGBT levensstijl.”

 • Upstream Amsterdam in feiten
 • 150 zwemmers
 • 6 wedstrijdzwemtrainers
 • 5 trainingen per week
 • 1 trainingsweekend per jaar
 • Deelname aan +/- 2 nationale en +/- 2 internationale toernooien
 • Een open water zwemteam & triathlon team
 • 2-Jaarlijkse de organisatie van het Upstream zwemtournooi “Valentine’ deze wordt bezocht door zwemmers uit meer dan 10 landen
 • Jaarlijkse organisatie van diverse feesten
 • Upstream helpt bij de bediening op het jaarlijks Amsterdam Diner

Welcome to Swimming Club Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is a gay swimming club with around 150 members and established in Amsterdam. The club has been active since 1996 and has as its objective to offer its members a platform to practice swimming at the highest possible level. The improvement of one’s swimming technique and condition are the focus during the training sessions. Upstream takes part in national and international swimming competitions and also organises its own cometition every other year (around Valentine’s Day). Upstream is a member of the Royal Dutch Swimming Federation and takes part in the ‘National Collective’ of gay swimming clubs. The club is known for both its sportive and social nature. Non-swimming activities such as the New Years Social, The Song Festival Party, the annual barbecue and the monthly get-together all contribute to this.

 • Upstream Amsterdam in facts
 • 150 swimmers
 • 6 competition trainers
 • 5 training sessions per week
 • 1 training weekend per year
 • Participation in around 2 national and around 2 international meets
 • An open water swim team & triathlon team
 • Organises the Upstream “Valentine” swimming competition every two years, visited by swimmers from more than 10 countries.
 • Organises various annual parties
 • Upstream helps with the service at the annual Amsterdam Dinner

Bestuur

Erik Prins (voorzitter) voorzitter@upstreamamsterdam.nl
Joost Veldman (secretaris) secretaris@upstreamamsterdam.nl
Frank van den Haak (penningmeester) penningmeester@upstreamamsterdam.nl
Edward Gilding (ledenadministratie)  ledenadmin@upstreamamsterdam.nl
Ruud Paauwe (communicatie)
 
Upstream bestuur 2021

Upstream bestuur 2021