Over Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is een LGBTQ+ zwemvereniging en ‘straight friendly’ waar zowel wedstrijdzwemmers als zwemmers met minimaal een zwemdiploma terecht kunnen tijdens onze trainingsuren. Onze doelen zijn vooral gericht op verbinden via zwemmen:

Het faciliteren van veel zwemuren verspreid over de dagen van de week.

We zijn gericht op het bieden van goede kwaliteit binnenzwembad trainingen om techniek en uithoudingsvermogen te verbeteren (o.a. aanbieden van zwemclinics, gecertificeerde trainers, techniek, kracht en duur trainingen).

Het aanbieden van een vereniging waar mensen zich welkom voelen en anderen kunnen ontmoeten. We doen ons best een prettige en veilige sfeer te creëren, zodat iedereen die lid wordt zich thuis voelt binnen de vereniging.

Continuïteit van de vereniging waarbij een gezonde financiële positie en zoveel mogelijk budget neutraal werken een belangrijke rol speelt.

Het organiseren van sociale events, borrels, trainingen, zwemwedstrijden en sociale media zichtbaarheid zijn belangrijke facetten van de vereniging;

 • Wij stimuleren de deelname aan wedstrijden.
 • Wij organiseren ontmoetingen tussen onze leden door het organiseren van borrels en een trainingsweekeind.
 • Wij zijn zichtbaar op sociale media
 • Wij zijn zichtbaar in de samenleving en onze vereniging is mede een veilige omgeving voor LHBTQ+ zwemmers en triatleten.

Wij zijn aangesloten bij de KNZB, hierdoor kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale zwemwedstrijden.

Gezelligheid en sociale activiteiten zijn voor de tevens een belangrijk aspect van de vereniging. Upstream draait geheel op vrijwilligers.

We stimuleren het lidmaatschap van jongeren onder de 30 jaar en statushouders met gereduceerde contributie-tarieven.

Binnen Upstream zijn er diverse activiteiten; zwemmen in binnenbaden, racefietsen en hardlopen in het kader van triatlons en zwemmen in buitenwater.

Welcome to Swimming Club Upstream Amsterdam

Upstream Amsterdam is a gay swimming club with around 150 members and established in Amsterdam. The club has been active since 1996 and has as its objective to offer its members a platform to practice swimming at the highest possible level. The improvement of one’s swimming technique and condition are the focus during the training sessions. Upstream takes part in national and international swimming competitions and also organises its own cometition every other year (around Valentine’s Day). Upstream is a member of the Royal Dutch Swimming Federation and takes part in the ‘National Collective’ of gay swimming clubs. The club is known for both its sportive and social nature. Non-swimming activities such as the New Years Social, The Song Festival Party, the annual barbecue and the monthly get-together all contribute to this.

 • Upstream Amsterdam in facts
 • 150 swimmers
 • 6 competition trainers
 • 5 training sessions per week
 • 1 training weekend per year
 • Participation in around 2 national and around 2 international meets
 • An open water swim team & triathlon team
 • Organises the Upstream “Valentine” swimming competition every two years, visited by swimmers from more than 10 countries.
 • Organises various annual parties
 • Upstream helps with the service at the annual Amsterdam Dinner

Bestuur

Erik Prins (voorzitter) voorzitter@upstreamamsterdam.nl
Joost Veldman (secretaris) secretaris@upstreamamsterdam.nl
Frank van den Haak (penningmeester) penningmeester@upstreamamsterdam.nl
Edward Gilding (ledenadministratie)  ledenadmin@upstreamamsterdam.nl
Ruud Paauwe (communicatie)

Upstream bestuur 2021
Upstream bestuur 2021