In 2023 waren 16 Nederlandse en één Europees record in handen van Upstreamers. Dat blijkt uit de KNZB Eeuwige Master Top 10 aan het eind van elk jaar uitbrengt. In deze lijst wordt per leeftijdsblok van vijf jaar de tien best gezwommen tijden bijgehouden.

In 2023 prijkten 11 Upstreamers tezamen op 139 van zulke top 10 posities, waarvan 16 Nederlandse records en één Europees record. Jan Gert zwom zich drie nieuwe top 10 posities in 2023, vijf top 10 posities voor Upstreamers gingen in 2023 verloren.

Robert W. zag in 2023 twee van zijn Nederlandse records verbeterd worden, maar heeft nog steeds 12 Nederlandse records en een Europees record op zijn naam staan.

Foto: Jan Gert na het zwemmen van zijn Nederlandse record op de 200 meter schoolslag op de Eurogames in Kopenhagen (2021), die hij overigens een jaar later in Eindhoven alweer zelf verbeterde.