We kijken terug op een fantastisch Valentijntoernooi vorig weekend. Opnieuw hebben we als vereniging bewezen wat een geweldig toernooi we kunnen faciliteren. Daar mogen we trots op zijn! We hebben vanuit alle hoeken (deelnemers, jury en bezoekers) ook weer veel lof ontvangen voor de strakke organisatie en de fijne sfeer.

Een paar hoogtepunten:

  • 250 deelnemers, waarvan 42 Upstreamers
  • Zo’n 40 vrijwilligers die hielpen bij inschrijvingen, broodjes smeren, jurybegeleiding, catering in het zwembad, toernooi-organisatie, wedstrijdleiding, omroepen, medailles en nog veel meer!    
  • 302 medailles uitgereikt voor de verschillende onderdelen. Upstream is 3e geworden in het medailleklassement met maar liefst 46 medailles
  • Een speciale shoutout naar iedereen voor wie het hun eerste toernooi was! Zie de bijlage met ons medailleklassement, een fantastisch resultaat!
  • De officiële uitslagen zullen door de commissie aan de deelnemers worden gestuurd, maar zijn uiteraard ook al te vinden op Swimrankings 

We willen de Valentijns-, feest- en technische commissie en alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor hun inzet in voorbereiding van het toernooi en op de dag zelf! Zonder jullie inzet was het toernooi niet zo’n groot succes geweest!


English

We look back on a fantastic Valentine’s Day tournament last weekend. Once again, as a club, we have proven what a great tournament we can facilitate. We can be proud of that! We received a lot of praise from participants, jury and visitors for the tight organization and the pleasant atmosphere.

A few highlights:

  • 250 participants of which 42 Upstreamers. 
  • About 40 volunteers helped with registrations, making sandwiches, jury guidance, catering in the swimming pool, tournament organization, competition management, broadcasters, medals and much more! 
  • 302 medals awarded for the various events. Upstream came 3rd in the medal rankings with a whopping 46 medals!
  • A special shoutout to everyone for whom it was their first tournament! See the attachment with our medal ranking, a fantastic result! 
  • The official results will be sent to the participants by the committee, but can of course also be found on Swimrankings

We would like to thank the Valentine’s-, party- and technical committees and all volunteers again. For their efforts in preparation for the tournament and on the day itself! Without your efforts the tournament would not have been such a success!