Over Upstream

Over Upstream

Verbinden via zwemmen
Upstream Amsterdam is de grootste LHBTIQ-zwemvereniging van Amsterdam. We willen een inclusieve en veilige omgeving bieden waar iedereen zich thuis voelt. We zijn een vereniging die op vrijwilligers draait, naar elkaar omkijkt en ook met sociale activiteiten wil verbinden.

Zwemmen voor techniek, kracht en duur
We bieden trainingen voor eenieder die zwemvaardig is en de zwemsport bedrijft voor conditie en gezondheid. We bieden het gehele jaar trainingen in binnenbaden en zwemmen in seizoen in buitenwater. Aangevuld met zwemclinics, trainingsweekenden en gasttrainers.

Wedstrijdzwemmen op Europees topniveau
We stimuleren wedstrijdzwemmen en hebben de ambitie om onze jarenlange toppositie onder Europese LHBTIQ zwemverenigingen voort te zetten. We zijn aangesloten bij de KNZB en bieden leden zo toegang tot (inter)nationale wedstrijden.

Gecertificeerde eigen trainersploeg
Upstream beschikt over een grote groep van eigen trainers, die elke training een gevarieerd programma aanbieden om techniek en uithoudingsvermogen te verbeteren. De trainers zijn allemaal eigen leden met vaak een wedstrijdachtergrond en een KNZB-trainerscertificaat. 

Sociale verbinding
Wij stimuleren ontmoetingen tussen onze leden door het organiseren van borrels, een trainingsweekeind en benutting van social media. We zijn zichtbaar in de samenleving en bieden een veilige omgeving voor LHBTIQ-zwemmers.

Continuïteit van de vereniging
We hebben een verenigingsstructuur met een algemene ledenvergadering die toezicht houdt op het bestuur en de vereniging. Voor de continuïteit richten we ons op een gezonde financiële positie en beogen zoveel mogelijk financieel toegankelijk en budget neutraal te werken.

Bestuur en commissies

Bestuur
Erik PVoorzitterStuur e-mail
Stijn VSecretarisStuur e-mail
Mark de KPenningmeesterStuur e-mail
ChengFan ZLedenadministratieStuur e-mail
Niels PTechnische commissie
Frédéric MSociale activiteiten
Technische commissieStuur e-mail
Niels SVoorzitter
Robert SPenningmeester
Marleen STrainingen
Christopher CWedstrijdcoördinatie
Peter van VWedstrijdregistratieStuur e-mail
Dennis STrainingsweekend
FeestcommissieStuur e-mail
Raimon MVoorzitter
Andrés MSecretaris
Eduardo EPenningmeester
Frédéric MContactpersoon bestuur
Robert RLid
Rob de VLid
Open Water CommissieStuur e-mail
Richard van de S
Cora K
Bootcommissie
Gijs P
Etan S
Robert S
Ramon
Leon
Eduardo
Quentijn W
Website en social mediaStuur e-mail
Ido V
Wessel H
Christopher C

Documentatie en downloads

Veiligheidsprotocol openwaterzwemmen