Veiligheid & inclusiviteit

Veiligheid & inclusiviteit

Inclusief
Upstream Amsterdam is een LHBTIQ-zwemvereniging en ‘straight friendly’. We willen een inclusieve en veilige omgeving bieden waar iedereen zich thuis voelt. We ontmoeten elkaar in het water, bij de borrel of in verre oorden voor wedstrijden. En kijken naar elkaar om.

Laagdrempelig
We streven naar financiële laagdrempeligheid van hoogkwalitatieve trainingen voor eenieder die in verenigingsverband wil zwemmen voor conditie en gezondheid. We hanteren gereduceerde tarieven voor statushouders, 30-minners en stadspashouders.

Zwemwaardigheid
Iedereen is welkom om te komen proefzwemmen. Alle niveaus zijn welkom. We zijn er voor leden die willen trainen voor wedstrijden en voor degene die regelmatig een baantje wil trekken. Een zekere zwemvaardigheid wordt verwacht om lid te kunnen worden.

Ontmoeting
Wij stimuleren ontmoetingen tussen onze leden door het organiseren van borrels, feesten, een trainingsweekeind en benutting van social media. We zijn zichtbaar in de samenleving en bieden een veilige omgeving voor LHBTIQ-zwemmers.

Contact
Mocht je die veilige omgeving missen bij Upstream of te maken krijgen met ongewenst gedrag, dan kan je contact opnemen met het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon en/of het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF (www.centrumveiligesport.nl).