Begin 2005 portretteerde fotografe Baukje Rienks Upstream Amsterdam voor een fototentoonstelling ‘Verenigingen Vereeuwigd’ die vanaf mei 2005 door Nederland toert. Upstream was hiervoor als één van acht amateurverenigingen in Nederland geselecteerd.