Reglement 2018

Reglement Upstream Valentine Tournament 2018

 

 1. Tijdens de wedstrijd gelden de internationale regels voor masterzwemmen en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). De KNZB is aangesloten bij de Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

 2. Elke deelnemer dient een startvergunning te hebben van een bij de FINA aangesloten zwembond. Zwemmers zonder vergunning dienen via hun eigen vereniging een dagstartvergunning aan te vragen.

 3. Aan de wedstrijd kunnen zwemmers deelnemen die op 31 december 2018 van 20 jaar of ouder zijn. De leeftijdsklassen worden ingedeeld op grond van de leeftijd op 31 december 2018. De leeftijdsklassen voor individuele nummers worden per vijf jaar ingedeeld: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, enz.

 4. De indeling van de leeftijdsklassen voor de estafettes is: onder 99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, enz.

 5. Een ieder kan zich voor maximaal 3 individuele nummers inschrijven.

 6. Een estafetteploeg (4x50m wisselslag, 4x50m vrije slag) moet bestaan uit vier leden van dezelfde vereniging. Een mixed estafetteploeg moet bestaan uit twee mannen en twee vrouwen. Zwemmers van een estafette moeten zich ook individueel geregistreerd hebben.

 7. De series worden ingedeeld van langzaam naar snel, ongeacht leeftijd en geslacht. Zwemmers die geen tijd hebben opgegeven worden in de eerste serie(s) ingedeeld.

 8. De één-start-procedure zal worden gehanteerd; een valse start leidt dus direct tot diskwalificatie.

 9. De winnaar wordt bepaald aan de hand van tijd en plaats in de series - er zijn geen finales. Er zijn medailles voor de nummers een, twee en drie op elk nummer en per leeftijdsklasse en geslacht.

 10. De tijdwaarneming gebeurt handmatig.

 11. De wedstrijden worden gehouden in een 25 meter bad.

 12. Bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden bij de hoofdscheidsrechter.

 13. De registratie voor individuele nummers eindigt op 29 januari 2018; de registratie voor de estafettes op 11 februari 2018. Tot een uur voor de aanvang van de wedstrijd kunnen er in de samenstelling van de estafetteploegen wijzigingen aangebracht worden.

 14. Het maximum aantal deelnemers is bepaald op 225 zwemmers. Bij meer dan 225 aanmeldingen wordt deelname bepaald aan de hand van de datum van de registratie en van de betaling.

 15. De toegangsprijs dient voor 29 januari 2018 per bank of giro overgemaakt te zijn op IBAN NL73 INGB 0004 7861 41 ten name van Upstream Amsterdam onder vermelding van je naam en Valentine Toernooi 2018.

 16. Restitutie van registratiekosten is alleen mogelijk als je je afgemeld hebt vóór 3 februari 2018.

 17. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van enig goed tijdens de wedstrijd.